ไหว้พระขอพร 8 วัด ยอดนิยมที่ฮ่องกง-มาเก๊า คนตั้งใจมา เพื่อการทำบุญ ไหว้พระ เสริมความเป็นสิริมงคลให้ชีวิต ด้วยที่ฮ่องกง-มาเก๊าเป็นที่ตั้งของวัดดัง