ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง • เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัด
3วัน 2คืน
Air Asia
ม.ค. 62, ก.พ. 62, มี.ค. 62

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 • สัมผัสการบริการสุดพิเศษความสะดวกครบครัน ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
4วัน 3คืน
Bangkok Airways

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 2

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 2 • สัมผัสการบริการสุดพิเศษความสะดวกครบครัน ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
4วัน 3คืน
Bangkok Airways

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน • สัมผัสการบริการสุดพิเศษความสะดวกครบครัน ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส •นำท่านเหินฟ้าส
4วัน 3คืน
Bangkok Airways

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิล

  ไฮไลท์ของทัวร์   ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิล • ดานัง-เว้-ฮอยอัน นั่งกระเช้าไฟฟ้า บาน่าฮิลส์ • เยือนเมืองโบราณ ฮอยอัน ล่องเ
4วัน 3คืน
Air Asia

ทัวร์เวียดนามกลาง ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์

  ไฮไลท์ของทัวร์   ทัวเวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ อุโมงค์กู๋จี • เที่ยวชม เมืองโฮจิมินห์ ชมเมืองในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสแล
3วัน 2คืน
Air Asia

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง ดานัง เว้ บานาฮิลล์

  ไฮไลท์ของทัวร์ ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง •เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง •ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกร
3วัน 2คืน
Bangkok Airways

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์

  ไฮไลท์ของทัวร์ ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง •เที่ยวชม ดานัง เมืองแห่งภูเขาหินอ่อนและชายหาดขาวสวย •
4วัน 3คืน
Bangkok Airways