ทัวร์ฮ่องกง สายบุญ ไหว้พระ 5วัด 3วัน2คืน

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง สายบุญ ไหว้พระ 5วัด 3วัน2คืน • 1. พักฮ่องกง 4 ดาว 2 คืน !! 2. รวยเฮง เสริมปัง! กับการขอพร 5 วัด ดังที่สุด
3วัน 2คืน
Cathay Pacific
ก.ค. 62

ทัวร์ฮ่องกง ช้อป จน ช็อค! 3วัน2คืน

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ช้อป จน ช็อค! 3วัน2คืน • 1. พักโรงแรมหรู 4 ดาว ในฮ่องกง 2. หมุนกังเสริมดวงแก้ชง “วัดแชกง” โชคลาภ ธุรกิจ ร
3วัน 2คืน
Cathay Pacific
ก.ค. 62

ทัวร์ฮ่องกง Shopping 2019-มิ.ย.62-3วัน2คืน

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง Shopping 2019-มิ.ย.62-3วัน2คืน • เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - หวังต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิมยืม
3วัน 2คืน
HongKong Airlines
มิ.ย. 62

ทัวร์ฮ่องกง…ไหว้พระวัดซีซาน 6วัดดัง

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง...ไหว้พระวัดซีซาน • ไหว้พระวัดซีซาน วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว - วัดกวนไต่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน(ฮงฮ
3วัน 2คืน
HongKong Airlines
เม.ย. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62

ทัวร์ฮ่องกง…ไหว้พระวัดซีซาน

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง...ไหว้พระวัดซีซาน • ฮ่องกง...ไหว้พระวัดซีซาน - วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว วัดกวนไต่ วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเ
3วัน 2คืน
Cathay Pacific
มี.ค. 62, เม.ย. 62, พ.ค. 62