ทัวร์ซีอาน เกี๊ยวซ่า ลั่วหยาง กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์จีน-ทัวร์ซีอาน-ทัวร์ลั่วหยาง-ทัวร์กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้-โรงงานเครื่องปั้นดินเผา-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-ชม
5วัน 3คืน
Nok scoot

Super Shock พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง *ราคานี้รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ*

ไฮไลท์ของทัวร์  ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์ นมัสการพระนอนตาหวาน สักกา
1วัน
Thai Lion air
ม.ค. 62, ก.พ. 62, มี.ค. 62