ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ • ขอพรเทพเจ้ากวนอู / เสริมดวง ณ วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) สนุกสนานกับเครื่องเล่น ตื่นเต้นเร้าใจ
3วัน 2คืน
Thai Smile
ก.พ. 62, มี.ค. 62, เม.ย. 62

ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง เสริมดวง เพิ่มบุญ

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง เสริมดวง เพิ่มบุญ •นั่งรถข้ามสะพาน ฮ่องกง-มาเก๊า ชมโชว์แสงสีเสียงสุดตระการตา ช้อปปิ้งย่านมงก๊กเลดี
3วัน 2คืน
Air Asia
เม.ย. 62

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า • นั่ชมโชว์น้ำพุ ไหว้เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์  เดอะปาริเซียน มาเก๊า เมนูพิเศษ!! เป
4วัน 3คืน
Egypt Air
ก.พ. 62, มี.ค. 62

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ช้อปปิ้ง

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ช้อปปิ้ง • วัดแชกงหมิว –วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – จิมซาจุ่ย – ชมโชว์แสงสีเ
3วัน 2คืน
Egypt Air
มี.ค. 62

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ตงกวน

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ตงกวน • เดินสะพานแก้ว 3 มิติ Long Feng Villa Resort Dongguan ขอพรเจ้าพ่อแชกงหมิวชื่อดังของฮ่องก
4วัน 2คืน
Shenzhen Airlines
เม.ย. 62

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า • นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน CITY GATE OUTLET - A Symphony of Lights ยอดเขาวิคตรอเรีย -
3วัน 2คืน
Air Asia
มี.ค. 62, เม.ย. 62, พ.ค. 62

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม • นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน CITY GATE OUTLET - A Symphony of Lights ยอดเข
3วัน 2คืน, 4วัน 2คืน
HongKong Airlines
ก.พ. 62, มี.ค. 62

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ • ขอพรเทพเจ้ากวนอู / เสริมดวง ณ วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) สนุกสนานกับเครื่องเล่น ตื่น
3วัน 2คืน
Ethiopian airlines
ก.พ. 62

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า สะพานนี้ข้ามแล้วรวย

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า สะพานนี้ข้ามแล้วรวย • สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า - ชมวิวบนตึกที่สูงที่สุดใ
3วัน 2คืน
Air Macao
ม.ค. 62, ก.พ. 62

ทัวร์ฮ่องกง เพียวๆ พระใหญ่นองปิง

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง เพียวๆ พระใหญ่นองปิง • นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360 - ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลั
3วัน 2คืน
FLY Emirates
ม.ค. 62

ทัวร์ฮ่องกง เน้นๆ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง เน้นๆ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน นมัสการ
3วัน 2คืน
Egypt Air
ม.ค. 62, ก.พ. 62

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น สะพานข้ามทะเลมาเก๊า

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น สะพานข้ามทะเลมาเก๊า • เดอะเวเนเชียน - วัดอาม่า วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน - ถนนคู่รัก
3วัน 2คืน
Cathay Pacific