ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี PRIME BALI PRO

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์บาหลี PRIME BALI PRO •พักโรงแรมระดับ 4 ดาว - อาหารครบ 6 มื้อ ไม่มีอิสระ  - ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบ
3วัน 2คืน
Thai Lion air
เม.ย. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62

ทัวร์บาหลี PRIME BALI

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์บาหลี PRIME BALI •ช ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ -  ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บน
3วัน 2คืน
Thai Lion air
ก.พ. 62, มี.ค. 62

ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์…บาหลี

  ไฮไลท์ของทัวร์   ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์...บาหลี •ชมความมหัศจจรย์ของบาหลี...เช็คอินที่เที่ยวใหม่ม่ก่อนใคร • เที่ยว 5 วัดต้องห้าม(พลาด)..
4วัน 3คืน
Thai Airway
ก.พ. 62

บาหลี มหัศจรรย์ สถูปพุทธที่ใหม่ที่สุดในโลก บุโรพุทโธ

  ไฮไลท์ของทัวร์   ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์ สถูปพุทธที่ใหม่ที่สุดในโลก บุโรพุทโธชมวัดพรามนัน วิหารทานาลอต วัดน้้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ขมวิวภูเขาไ
3วัน 2คืน
Air Asia