ทัวร์จีน

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน • เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมชมโชว์กายกรรปักกิ่ง - ชมพระราชวังฤด
5วัน 3คืน
Thai Airway
ก.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62, พ.ค. 62, พ.ย. 62, มิ.ย. 62, ส.ค. 62

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์เเลนด์

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์เเลนด์ • เต็มอิ่มดิสนีย์แลนด์ - ชมโชว์น้ำพุที่เซินเจิ้น - ไหว้พระขอพรวัดแชกงหมิว+วัดหวัง
4วัน 3คืน
Egypt Air
เม.ย. 62

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร • ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย "ดินแดนอัศจรรย์ ภูเขาอวตาร" ทัวร์เมืองโบราณฟ่งหวง ไฮไลท์...
5วัน 3คืน
China Southern
เม.ย. 62

ทัวร์จีน ซานย่าน มัสการเจ้าแม่กวนอิม

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์จีน ซานย่าน มัสการเจ้าแม่กวนอิม • อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติก #อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง เป็นอ่าวพระจันทร์ยิ้ม หาดท
5วัน 3คืน
China Southern
ก.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ส.ค. 62, เม.ย. 62

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร • บิน Full service เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณเฟิ่งหวง - สัมผัสความงามประตูสวรรค์เทียนเหม
5วัน 3คืน
China Southern
ก.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ส.ค. 62

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ จูเจียเจียว

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ จูเจียเจียว • เซี่ยงไฮ้-ดิสนี่ย์แลนด์-จูเจียเจียว • เที่ยวเต็มอิ่มกับดิสนี่ย์แลนด์ แบ
5วัน 3คืน
Nok scoot
พ.ค. 62, มี.ค. 62, เม.ย. 62

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ • เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกใหญ่อันดับ 2 ของโลก - ชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ ตึกจินเม่า
5วัน 3คืน
Nok scoot
ก.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62, มี.ค. 62, ส.ค. 62, เม.ย. 62

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว • เซี่ยงไฮ้“นครปารีสแห่งตะวันออก”หอไข่มุก ท่องโลกไซเบอร์อุโมงเลเซอร์ - หาดไว่ทาน สถานที่สุด
5วัน 3คืน
Nok scoot
ก.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62, มี.ค. 62, ส.ค. 62, เม.ย. 62

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า • บินตรงฉางซา โดย AirAsia - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ - นั่งกระเช
6วัน 5คืน
China Eastern
พ.ค. 62, มิ.ย. 62, เม.ย. 62

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย • บินตรงฉางซา โดย AirAsia - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ - นั่งกระเช้ายาวที่สุดในโลก
5วัน 3คืน
Air Asia
ก.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62, มี.ค. 62, ส.ค. 62, เม.ย. 62

ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 125

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 125 • กวางเจา งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 125 เข้าชมงาน 3 วัน ช้อปปิ้งถนนปักกิ
6วัน 3คืน
Shenzhen Airlines
พ.ค. 62, เม.ย. 62

ทัวร์จีน ต้าจู ขนมมันม่วง ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง นั่งรถไฟฟ้าทะลุ

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์จีน ต้าจู ขนมมันม่วง ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง นั่งรถไฟฟ้าทะลุ • อู่หลง...อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเต
5วัน 4คืน
Thai Smile
พ.ค. 62, มิ.ย. 62, มี.ค. 62, เม.ย. 62