ทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ อินเดีย เนปาล 4 สังเวชนียสถาน 7วัน6คืน

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ อินเดีย เนปาล 4 สังเวชนียสถาน 7วัน6คืน • ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปร
7วัน 6คืน
Air Asia
พ.ย. 62, ธ.ค. 62, ม.ค. 63

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4วัน3คืน

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4วัน3คืน • ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน - ชมว
4วัน 3คืน
Air Asia
ต.ค. 62, พ.ย. 62, ธ.ค. 62, ม.ค. 63

ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดักห์ Autumn ladakh

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดักห์ Autumn ladakh • คาร์ดุงลา พาส พิชิตถนนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางถนนที่สูงที่สุดในโลก • ทะเลส
8วัน 5คืน
Air India
ต.ค. 62

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินเดีย พุทธยา

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินเดีย พุทธยา • สักการะ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพ
4วัน 3คืน, 8วัน 5คืน
MYANMAR AIRWAY
ม.ค. 62

Freezing LADAKH ทัวร์เลห์ ลาดักห์

  ไฮไลท์ของทัวร์  Freezing LADAKH ทัวร์เลห์ ลาดักห์ • คาร์ดุงลา พาส พิชิตถนนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางถนนที่สูงที่สุดในโลก • ทะเลสาบแปงก
7วัน 5คืน
Jet Airways

AUTUMN LADAKH ทัวร์เลห์ ลาดักห์

  ไฮไลท์ของทัวร์  AUTUMN LADAKH ทัวร์เลห์ ลาดักห์ • คาร์ดุงลา พาส พิชิตถนนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางถนนที่สูงที่สุดในโลก • ทะเลสาบแปงกอง
7วัน 5คืน
Jet Airways