ทัวร์อินเดีย

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินเดีย พุทธยา

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินเดีย พุทธยา • สักการะ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพ
4วัน 3คืน, 8วัน 5คืน
MYANMAR AIRWAY
ม.ค. 62

Freezing LADAKH ทัวร์เลห์ ลาดักห์

  ไฮไลท์ของทัวร์  Freezing LADAKH ทัวร์เลห์ ลาดักห์ • คาร์ดุงลา พาส พิชิตถนนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางถนนที่สูงที่สุดในโลก • ทะเลสาบแปงก
7วัน 5คืน
Jet Airways

AUTUMN LADAKH ทัวร์เลห์ ลาดักห์

  ไฮไลท์ของทัวร์  AUTUMN LADAKH ทัวร์เลห์ ลาดักห์ • คาร์ดุงลา พาส พิชิตถนนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางถนนที่สูงที่สุดในโลก • ทะเลสาบแปงกอง
7วัน 5คืน
Jet Airways