ทัวร์มาเก๊า

ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง 3วัน(พักมาเก๊า 1 คืน พักฮ่องกง 1คืน)

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง 3วัน(พักมาเก๊า 1 คืน พักฮ่องกง 1คืน) • สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ☆ ฮ่องกง-มาเก๊า ☆ ขอพร เสริม
3วัน 2คืน
Air Macao
ก.ค. 62

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ฮ่องกง 3 วัน (พักมาเก๊า 1 คืน)

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ฮ่องกง 3 วัน (พักมาเก๊า 1 คืน) • สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า - ขอพร เสริม
3วัน 2คืน
Air Macao
พ.ค. 62

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ฮ่องกง มาเก๊า สะพานนี้ข้ามแล้ว

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ฮ่องกง มาเก๊า สะพานนี้ข้ามแล้ว • สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า -ชมวิวบนตึกที
3วัน 2คืน
Air Macao
พ.ค. 62

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เฮงเฮง รวย

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ลันเตา • ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - เที่ยวครบ 4 เมือง - ไหว้พระวัดดัง แชกงหมิว - ช
4วัน 2คืน
HongKong Airlines
เม.ย. 62, พ.ค. 62

ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง เสริมดวง เพิ่มบุญ

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง เสริมดวง เพิ่มบุญ •นั่งรถข้ามสะพาน ฮ่องกง-มาเก๊า ชมโชว์แสงสีเสียงสุดตระการตา ช้อปปิ้งย่านมงก๊กเลดี
3วัน 2คืน
Air Asia
เม.ย. 62

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า • นั่ชมโชว์น้ำพุ ไหว้เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์  เดอะปาริเซียน มาเก๊า เมนูพิเศษ!! เป
4วัน 3คืน
Egypt Air
ก.พ. 62, มี.ค. 62

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า สะพานนี้ข้ามแล้วรวย

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า สะพานนี้ข้ามแล้วรวย • สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า - ชมวิวบนตึกที่สูงที่สุดใ
3วัน 2คืน
Air Macao
ม.ค. 62, ก.พ. 62

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น สะพานข้ามทะเลมาเก๊า

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น สะพานข้ามทะเลมาเก๊า • เดอะเวเนเชียน - วัดอาม่า วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน - ถนนคู่รัก
3วัน 2คืน
Cathay Pacific

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์มาเก๊า จูไห่ •ไหว้พระขอพรวัดอาม่า วัดหวังต้าเซียน วัดผู่โถว โบสถ์เซนต์ปอล - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เดอะเวเนเซี่ย
4วัน 3คืน
Air Asia
ม.ค. 62, ก.พ. 62, มี.ค. 62

ทัวร์มาเก๊า เกี๊ยวกุ้ง ฮ่องกง (นอนฮ่องกง 2 คืนเต็ม)

  ไฮไลท์ของทัวร์  วัดแชกงหมิว-รีพลัสเบย์-วิคตอเรียพีค-วัดหวังต้าเซียน-วัดชีหลิน-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-
3วัน 2คืน
Air Macao

ทัวร์มาเก๊า…ทอดมันกุ้ง เวเนเชี่ยน จูไห่ Chimelong

  ไฮไลท์ของทัวร์  โบสถ์เซนต์พอล ทัวร์จูไห่ ไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล ผ่านชมถนนคู่รัก CHIMELONG OCEANKINGDOM ทัวร์จูไห่ ล่องเรือชมสะพานข้ามทะเล
3วัน 2คืน
Air Macao