ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ราคาถูก กรุ๊ปเหมาพม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน มันดาเลย์ พุกามอมรปุระ แพ็คเกจทัวร์พม่า

มหัศจรรย์ ทัวร์พม่า จัดให้ถูก จัดให้ดี จัดให้คุ้ม พัก 4 ดาว

ไฮไลท์ของทัวร์  มหัศจรรย์ ทัวร์พม่า จัดให้ถูก จัดให้ดี จัดให้คุ้ม พัก 4 ดาว •ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบ
4วัน 3คืน
Thai Lion air
มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน

ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน • ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด
4วัน 3คืน
Bangkok Airways
เม.ย. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน

ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน • ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด
4วัน 3คืน
Bangkok Airways
เม.ย. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62

ทัวร์พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล

ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล • ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชา
3วัน 2คืน
Air Asia
เม.ย. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62

ทัวร์พม่า หลงรัก…พุกาม

ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์พม่า หลงรัก...พุกาม • ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ริมทะเลสาบตองตามัน - สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ
3วัน 2คืน
Air Asia
เม.ย. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พัก 4 ดาว

ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พัก 4 ดาว • ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ - สักก
3วัน 2คืน
Thai Lion air
เม.ย. 62, พ.ค. 62

ทัวร์พม่า EASY LUCKY IN MYANMAR

ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์พม่า EASY LUCKY IN MYANMAR • พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุมุเตา - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  - พระนอนตาหวาน  - พระราชวังบุเรงน
4วัน 3คืน
MYANMAR AIRWAY
เม.ย. 62, พ.ค. 62

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ

ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ • นำท่านสักการะ เจดีย์บูพญา เเละชมจุดชมวิวทะเลเจดีย์ของเมืองพุกาม - สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง
4วัน 3คืน
Air Asia
เม.ย. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ค. 62

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ

ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ • นำท่านสักการะ เจดีย์บูพญา เเละชมจุดชมวิวทะเลเจดีย์ของเมืองพุกาม - สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง
3วัน 2คืน
Air Asia
ม.ค. 62, ก.พ. 62, มี.ค. 62, เม.ย. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ค. 62

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน

ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน • ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนตาหวาน พระราชวังบุเรงนอง พิเศษ!! นั่งกระเช้า 1 ขาขึ้นพระธา
3วัน 2คืน
MYANMAR AIRWAY
เม.ย. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62

ทัว์พม่า มัณฑะเลย์

ไฮไลท์ของทัวร์  ทัว์พม่า มัณฑะเลย์ • ชมพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวมัณฑะเลย์ ล้างหน้าพระพักตร์ “พระมหามัยมุนี” เดินสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก “สะพา
3วัน 2คืน
Thai Smile
ก.พ. 62

ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด

ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด • ไหว้พระ 9 วัด ประเทศพม่า 2 วัน 1 คืน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่
2วัน 1คืน
Myanmar national
ม.ค. 62, ก.พ. 62