ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี ทิวลิป Must Go

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์ตุรกี ทิวลิป Must Go • สวนทิวลิป ณ อิสตันบูล วิหารฮาเจียโซเฟีย โบสถ์สีน้ำเงิน ปราสาทปุยฝ้าย ม้าไม้เมืองทรอย พิเศ
8วัน 6คืน
Ukraine Int’s Airlines
เม.ย. 62

ทัวร์ตุรกี BEYOND TURKEY

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์ตุรกี BEYOND TURKEY • สายการบิน QATAR AIRWAYS - พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน -ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - นั่งกระเช้าขึ้นช
10วัน 7คืน
Qatar Airways
ม.ค. 62

ทัวร์ตุรกี Fantastic memories made in Turkey

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์ตุรกี Fantastic memories made in Turkey • ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย • ชมความยิ่งใหญ่
8วัน 6คืน
Ukraine Int’s Airlines
ม.ค. 62, ก.พ. 62, มี.ค. 62, เม.ย. 62

ทัวร์ตุรกี เที่ยวดินแดนสองทวีป เที่ยวครบทุกไฮไลท์

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์ตุรกี เที่ยวดินแดนสองทวีป เที่ยวครบทุกไฮไลท์ • อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก •
9วัน 6คืน
Turkish Airlines

มหัศจรรย์ ตุรกี…บินตรงอิสตันบูล ชมดินแดนศักดิ์สิทธิ์

  ไฮไลท์ของทัวร์  ทัวร์ตุรกี บินตรงสู้อิสตันบูล ชมดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ปามุคคาเล่ นั่งบอลลูนชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย ชมวิหารเซนต์
9วัน 6คืน
Turkish Airlines