5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Nok scoot
สายการบิน
มี.ค. 62, เม.ย. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62
เดือน
PPCHXWS22-XW ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ • เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกใหญ่อันดับ 2 ของโลก – ชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ ตึกจินเม่า หาดไว่ทาน สถานที่สุดโรแมนติด – ท่องโลกไซเบอร์อุโมงเลเซอร์ ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว – ถ่ายรูปเช็คอินสุดฮิป ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก
  • ช้อปปิ้งย่านซินเทียนตี้ แหล่งสุดฮิปของคนอินเทรนด์
  • เมนูพิเศษ: กุ้งมังกร+เสี่ยวหลงเปา+ขาหมูร่ำรวย

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า