5วัน 3คืน
ระยะเวลา
China Southern
สายการบิน
เม.ย. 62
เดือน
PPMSHMUCSX1-MU ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร • ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย “ดินแดนอัศจรรย์ ภูเขาอวตาร” ทัวร์เมืองโบราณฟ่งหวง ไฮไลท์…ล่องเรือชมเมืองโบราณฟ่งหวงยามค่ำคืน
  • ทัวร์ฟ่งหวง เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ทัวร์จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ประตูสวรรค์ โชว์นางจิ้งจอกขาว อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้ว) สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ฉางซา เกาะส้ม ถนนคนเดินหวงซิงลู่
  • ลิ้มรสอาหารพิเศษ…เป็ดย่าง, บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี, ซุปเห็ด

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า