7วัน 4คืน
ระยะเวลา
Thai Airway
สายการบิน
เม.ย. 62
เดือน
PPNB2B0404-TG ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูกูชิม่า เซนได อิบารากิ ซากุระ

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูกูชิม่า เซนได อิบารากิ ซากุระ • ศาลเจ้าโทโชคุ / น้ำตกเคง่อน / ทะเลสาบชูเซนจิ
    โตรกผาโทโนเฮทสึริ / หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออูจิ / ปราสาทซึรุกะ / ยอดเขาซาโอะ ชมปล่องภูเขาไฟโอกามะ / ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า / วัดโกไดโดะ / เซนได / ช้อปปิ้งอิจิบังโจปราสาทอะโอบะ / ชมซากุระแม่น้ำชิโรอิชิ / ปราสาทฟุนะโอกะ / ภูเขาฮานามิยะมะ สวนฮิตาชิซีไซค์พาร์ค / ชมดอกเนโมฟิล่า ตลาดปลานากามินาโตะ / ช้อปปิ้งชินจูกุ

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า