3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Thai Lion air
สายการบิน
ก.พ. 62, มี.ค. 62
เดือน
PPNBALI-SL ทัวร์บาหลี PRIME BALI

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์บาหลี PRIME BALI •ช ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ –  ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย – ชม ระบำบารอง (Barong Dance) เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี – ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE – ชมวิหารทานาล้อต ริมมหาสมุทรอินเดีย – ท้าทายความตื่นเต้นด้วยการนั่งชิงช้า บาหลี สวิงค์

 

สายการบิน

SL_Thai Lionair
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 6 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. SENSE SEMINYAK SUNSET ROAD / D’VAREE  หรือเทียบเท่า
  2. SENSE SEMINYAK SUNSET ROAD / D’VAREE  หรือเทียบเท่า


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ – บาหลี – หาดจิมบารัน SENSE SEMINYAK SUNSET ROAD / D’VAREE  หรือเทียบเท่า
2 ชมบารองแดนซ์ – เทือกเขาคินตามณี – Bali Swing – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – ตลาดปราบเซียน SENSE SEMINYAK SUNSET ROAD / D’VAREE  หรือเทียบเท่า
3 วิหารทานาล้อต – วิหารอูลูวาตู – Garuda Wisnu – กรุงเทพฯ ———————

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า