6วัน 4คืน
ระยะเวลา
Thai Airway
สายการบิน
มิ.ย. 62, ก.ค. 62
เดือน
PPNBTDME001-TG ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์..RUSSIA พระอาทิตย์เที่ยงคืน

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์..RUSSIA พระอาทิตย์เที่ยงคืน • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – รถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train – ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ มหาวิหารไอแซค – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาว – มหาวิหารคาซาน พระราชวังเครมลิน – มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล
  • ล่องเรือแม่น้ำเนวา พิเศษ!!จิบไวน์ฉลองฤดูกาล White Night

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า