3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Air Asia
สายการบิน
เม.ย. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62
เดือน
PPNBTMMR052-FD ทัวร์พม่า หลงรัก...พุกาม

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์พม่า หลงรัก…พุกาม • ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ริมทะเลสาบตองตามัน – สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน – ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน -*ชมทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมชมพระอาทิตย์ตก ณ เจดีย์ชเวซานดอว์ – ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ ณ เจดีย์บูพยา – ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม โชว์พื้นเมืองที่ดังที่สุดของเมืองพุกาม – ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
  • เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + บริการอาหารร้อนบนเครื่องไปกลับ
  • แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)