5วัน 3คืน, 5วัน 4คืน
ระยะเวลา
FLY Emirates
สายการบิน
มี.ค. 62, เม.ย. 62
เดือน
PPNBTUAE01-EK ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี • เที่ยวดูไบมอลล์ ชมน้ำพุแห่งดูไบ หรือน้ำพุเต้นระบำ – ท่านเดินทางสู่ชั้นที่ 124 ของตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BurjKhalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลก
  • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari ณ บริเวณด้านหน้า เฟอร์รารี่เวิลด์
  • นำท่านชม มัสยิด GRAND MOSQUE มัสยิดที่สวยที่สุดในโลก
  • เดินทางสู่ Heritage Village แวะถ่ายรูปกับตึก เอทิฮัดทาวเวอร์
  • แวะถ่ายรูปกับ พระราชวังชีค สุเหร่าจูไมร่าห์ และบุรจญ์อัลอาหรับ
  • ขึ้นรถไฟ Monorail ชมหมู่เกาะต้นปาล์ม และโรงแรมแอตแลนทิสเดอะปาล์ม
  • สัมผัสประสบการณ์สุด Exclusive นั่งรถลิมูซีน ชมเมืองดูไบ
  • ตะลุยทะเลทรายด้วยรถ 4WD ขับเคลื่อน 4 ล้อ
  • ชมพิพิธภัณฑ์ดูไบ นั่งเรือ Abra ข้ามฟากที่ Dubai Creek ถ่ายรูปกับ‘ดูไบ เฟรม
  • ชอปปิงที่เอมิเรตส์มอลล์ ตลาดเครื่องเทศและตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า