4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Air Asia
สายการบิน
มี.ค. 62, เม.ย. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62
เดือน
PPNBTVN084-FD ทัวร์เวียดนามกลาง บาน่าฮิลล์ เที่ยวครบ

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์เวียดนามกลาง บาน่าฮิลล์ เที่ยวครบ • ล่องเรือสู่ Hoi An Impressions Theme Park ชมการแสดงโชว์ – เที่ยวชมเมืองเว้ พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน ชมเจดีย์เทียนมู่ และสุสานกษัตริย์ไคดิงห์
  • ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง
  • นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะชมสะพานสีทอง และสนุกไปกับสวนสนุก The Fantasy Park
  • สักการะ วัดลินห์อึ๋ง วัดเกาได๋ และชมสะพานมังกร
  • เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง
  • ชมวัดฟุ๊กเกี๋ยน Old House of Tan Sky บ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู
  • ชอปปิงตลาดฮาน พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
  • พิเศษ!!นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
  • แถมฟรี! ชุดซินจ่าว (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+คู่มือเวียดนาม)

 

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า