3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Bangkok Airways
สายการบิน
พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62
เดือน
PPNBTVN09-PG ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์...เกาะฟู้โกว๊ก

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์…เกาะฟู้โกว๊ก • นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวHon Thom Island – เรือนจำฟูโกว๊ก เจดีย์โฮโกว๊ก วัดดิงชาว – ล่องเรือ ดำน้ำตื้นชมปะการัง Long Beach Center – ฟาร์มผึ้ง และ ไร่พริกไท และซิมไวน์ – หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง
  • แถมฟรี!! ชุดซินจ่าว (ถุงผ้า+เสื้อ+ร่ม+พัด)

 

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า