3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Air Asia
สายการบิน
ม.ค. 62, ก.พ. 62, มี.ค. 62, เม.ย. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ค. 62
เดือน
PPNBZMDL01-FD ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ • นำท่านสักการะ เจดีย์บูพญา เเละชมจุดชมวิวทะเลเจดีย์ของเมืองพุกาม – สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า) – เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมมายันจี วัดกุบยางกี พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดชเวนันดอร์  – นำท่านร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า)
  • พิเศษ เเจกฟรี องค์เทพทันใจ
  • พิเศษ!! เมนูกุ้งเเม่น้ำเผา

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)