5วัน 4คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
เดือน
PPNCHN1840-XJ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ HAPPY NEW YEAR DISNEYLAND

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ HAPPY NEW YEAR DISNEYLAND • หังโจว ล่องเรือชมทิวทัศน์ บนทะเลสาบซีหู สวยงามดั่งต้องมนต์ • อู๋ซี ไหว้พระใหญ่หลิงซาน ชมพุทธศิล์ปศาลาฝานกง • เซี่ยงไฮ้ อิสระเต็มวัน ณ สวนสนุก SHANGHAI DISNEYLAND (รวมค่าเข้า) • เช็คอิน Starbucks Reserve Roastery สาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก • ชม เมืองโบราณซีถัง ชุมชนริมน้ำเก่าแก่ คู่กับมณฑลเจ้อเจียง
  •  เมนูพิเศษ ไก่แดง, ไก่ขอทาน +หมูพันปี, ซีโครงหมูอู๋ซี

 

สายการบิน

XJ_AirAsia X
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 12 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
  2. LIANG AN HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว
  3. EXPRESS BY HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 4ดาว
  4. EXPRESS BY HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 4ดาว
  5. LINZHEN HOTEL หรือเทียบเท่า บริเวณใกล้สนามบิน


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) ———————–
2 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)– เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) (00.30 – 05.30 ) – เมืองโบราณซีถัง – ซูโจว – สวนโอ่หยวน – วัดฉงหยวน HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
3 ซูโจว – อู๋ซี – ศูนย์ไข่มุก – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)+ศาลาฝานกง-หังโจว-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย LIANG AN HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว
4 หังโจว – หมู่บ้านใบชา – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา EXPRESS BY HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 4ดาว
5 ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ – ย่านซินเทียนตี้ – ศูนย์อัญมณีหยก – หาดไว่ทาน – อุโมงเลเซอร์ – ถนนนานกิง – Starbucks Reserve Roastery EXPRESS BY HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 4ดาว
6 อิสระเต็มวัน SHANGHAI DISNEYLAND (รวมค่าเข้าแล้ว) LINZHEN HOTEL หรือเทียบเท่า บริเวณใกล้สนามบิน
7 เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (06.50-10.15) ———————–

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า