6วัน 4คืน
ระยะเวลา
Nok scoot
สายการบิน
ม.ค. 62, ก.พ. 62
เดือน
PPNCHN1845-XW ทัวร์จีน ฮาบิ้น T-SUD HARBIN ICY SNOW

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์จีน ฮาบิ้น T-SUD HARBIN ICY SNOW • ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง ณ เมืองฮาบิ้น 1 ปี มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น!!
    พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – ถนนคนเดินหม่านชิง – เกาะพระอาทิตย์ – สวนเสือไซบีเรีย  – โบสถ์เซนต์โซเฟีย – ถนนจงหยาง – สวนสตาลิน – ถนนโบราณกวนตง
  • พิเศษ!! นั่งรถไฟ ไป-กลับ “HIGH SPEED TRAIN”

 

สายการบิน

nokscoot
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 14 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. YOURONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  2. YOURONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  3. YOURONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  4. VIENNA INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) ———————–
2 เสิ่นหยาง – พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – ถนนคนเดินหม่านชิง – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ฮาร์บิ้น – ร้านขายเสื้อกันหนาว YOURONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ร้านศิลปะรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง)- ชมเทศกาลหิมะแกะสลัก – สวนเสือไซบีเรีย ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 45th HARBIN ICE LANTERN ART YOURONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ร้านสิ้นค้าพื้นเมือง – โบสถ์เซ็นโซเฟีย – ถนนจงหยาง – อนุเสาวรีย์ฝั่งหงส์ – สวนสตาลิน – ถนนโบราณกวนตง YOURONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง – บ้านนายพลตระกูลจาง – ช้อปปิ้งย่านถนนจงเจีย VIENNA INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 เสิ่นหยาง – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) ———————–

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า