5วัน 4คืน
ระยะเวลา
China Southern
สายการบิน
เดือน
PPNCHN1848-CZ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง กุ้ยโจว

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง กุ้ยโจว • บินตรง จางเจียเจี้ย (ประหยัดเวลานั่งรถถึง 6 ชั่วโมง) • เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ • บินครั้งเดียว เที่ยว 2 มณฑล (มณฑลหูหนาน และมณฑลกุ้ยโจว) • ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน • ชมความงามธรรมชาติระดับ 4A มรดกโลกทางธรรมชาติของโลก….เขาฝานจิ้ง • อิสระเดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง • พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก • พักโรงแรมระดับ 5 ดาวในเมืองจางเจียเจี้ย
  • อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซีปู้เจีย และ ถนนคนเดินหวงซิงลู่
  • เมนูพิเศษ หม้อไฟทะเลซีฟู้ด/บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี/ซุปเห็ด

 

สายการบิน

CZ_China Southern
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 8 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. JIANGTIAN DUJIACUN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
  2. TONGREN CITY WAN SHANHONG หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
  3. BLUEBAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
  4. BLUEBAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-จางเจียเจี้ย (สนามบินเฮอฮวา)-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน JIANGTIAN DUJIACUN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 ฟ่งหวง-เมืองถงเหริน-หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว-เขาฝานจิ้ง (รวมกระเช้า+รถราง) TONGREN CITY WAN SHANHONG หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 เมืองถงเหริน-จางเจียเจี้ย-สวนวัฒนธรรมถู่เจีย BLUEBAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
4 ภาพวาดทราย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด BLUEBAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
5 เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถนนคนเดินซีปู้-จางเจียเจี้ย (สนามบินเฮอฮวา)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ———————–

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า