4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Nok scoot
สายการบิน
ม.ค. 62, ก.พ. 62, มี.ค. 62
เดือน
PPNCHN1849-XW-ทัวร์จีน-เทียนสิน-ปักกิ่ง-ซุปตาร์-SNOW

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัว์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง ซุปตาร์ SNOW • บินตรงสู่ มหานครเทียนจิน ดินแดนมั่งคั่งของจีน กำแพงเมืองจีน.. หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่สร้างโดยฝีมือมนุษย์ • จัตุรัสเทียนอันเหมิน.. หนึ่งในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก • เที่ยวไฮไลท์ !! พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน • สนุกสนานกับกิจกรรม.. BEIJING SNOW WORLD • พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ทุกคืน
  • เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล BUFFET BBQ อาหารแต้จิ๋ว
  • พิเศษ..เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสูงเทียนสิน-ปักกิ่ง 1 เที่ยว

 

สายการบิน

nokscoot
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 8 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. โรงแรม Trader By Shangri-La Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
  2. โรงแรม Trader By Shangri-La Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง โรงแรม Trader By Shangri-La Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
2 จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน-ร้านไข่มุก
ร้านหมอนยางพารา-ชมกายกรรมปักกิ่ง
โรงแรม Trader By Shangri-La Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
3 ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ- Beijing Snow World-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก โรงแรม Trader By Shangri-La Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
4 ร้านปี่เซียะ-ตลาดหงเฉียว-ปักกิ่ง-ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่-กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) ———————–

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า