4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Lucky Air
สายการบิน
มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62
เดือน
PPNCN8L801-8L ทัวร์จีน คุนหมิง ลูกเลี่ยง ซินหยี้ 4วัน3คืน

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์จีน คุนหมิง ลูกเลี่ยง ซินหยี้ 4วัน3คืน • คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ซินหยี้ ป่าภูเขาหมื่นยอด-  ล่องเรือทะเลสาบว่านฟงหู หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ – สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง – ขอพร ณ วัดหยวนทง วัดเก่าแก่อายุกว่าพันปีของมณฑลยูนนาน
  • เมนูสุดพิเศษ>>สุกี้เห็ด , อาหารกวางตุ้ง
  • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองคุนหมิง 2 คืน, เมืองซินหยี้ 1 คืน
  • โดยสายการบิน LUCKY AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า