4วัน 2คืน
ระยะเวลา
Air Asia
สายการบิน
พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62
เดือน
PPNCNFD403-FD ทัวร์จีน คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์จีน คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง • คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นสบายตลอดปี – หลัวผิง ชมความงาม น้ำตกเก้ามังกร หุบเขาทรายเปลี่ยนสี – สวนน้ำตกคุนหมิง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เมืองโบราณกวนตู้
  • เมนูสุดพิเศษ>>สุกี้เห็ด , อาหารกวางตุ้ง
  • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า