7วัน 4คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62
เดือน
PPNCNXJ811-XJ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เทียนสิน

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เทียนสิน • เซี่ยงไฮ้“นครปารีสแห่งตะวันออก” ท่องโลกไซเบอร์อุโมงเลเซอร์ – หาดไว่ทาน สถานที่สุดโรแมนติดจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเซี่ยงไฮ้ – ถ่ายรูปเช็คอินสุดฮิป ตึกสตาร์บัค สาขาใหญ่ที่สุดในโลก – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ กรุงปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ – พิชิตกำแพงเมืองจีน “1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก” – กายกรรมปักกิ่ง โชว์ชื่อดังระดับโลก พระราชวังกู้กง – จัตุรัสเทียนอันเหมินพระราชวังฤดูร้อน ตลาดรัสเซีย – เทียนสิน ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน
  • เมนูพิเศษ:ไก่แดง,เสี่ยวหลงเปา,สุกี้,เป็ดปักกิ่ง,ขาหมูพันปี
  • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว (เซี่ยงไฮ้1 คืน, ปักกิ่ง 3 คืน)

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า