4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai Smile
สายการบิน
มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62
เดือน
PPNCSCSXWE10-WE ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ขนมจีบทะเล ประตูสวรรค์ 4วัน3คืน

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ขนมจีบทะเล ประตูสวรรค์ 4วัน3คืน • พิสูจน์ความกล้า ท้าทายความเสียว #สะพานแก้วจางเจียเจี้ยที่ยาวที่สุดในโลก – ชมความมหัศจรรย์แห่งขุนเขา #ประตูสวรรค์ – ท่องเที่ยวสบาย #นั่งรถวีไอพี
  • ลิ้มรสเมนูพิเศษ #ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี #ซุปเห็ด
  • พัก 4 ดาว

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า