8วัน 5คืน
ระยะเวลา
Etihad Airways
สายการบิน
ก.พ. 62, พ.ค. 62
เดือน
PPNEU1818-EY ทัวร์ยุโรป ทิวลิป IN LOVE BENELUX

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ยุโรป ทิวลิป IN LOVE BENELUX • ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-บินลงปารีสบินกลับจากอัมสเตอร์ดัม-ชมเทศกาลดอกทิวลิป 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว
  • พิเศษ!! ล่องเรือชมหมูบ้านกีธูร์น และเรือหลังคากระจก

 

สายการบิน

EY_Etihad
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 8 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. Ibis Paris Porte de Bercy, Paris, France หรือเทียบเท่า
  2. Ibis Paris Porte de Bercy, Paris, France หรือเทียบเท่า
  3. Ramada Brussel Woluwe, Brussel, Belgium หรือเทียบเท่า
  4. BW Leverkusen, Cologne, Germany หรือเทียบเท่า
  5. NH Naarden, Amsterdam, Netherland หรือเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ —————————-
2 ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาลส์เดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส – เมืองปารีส – ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด – ช็อง เซลิเซ่ – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน – ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ Ibis Paris Porte de Bercy, Paris, France หรือเทียบเท่า
3 เมืองปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท Ibis Paris Porte de Bercy, Paris, France หรือเทียบเท่า
4 เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส – บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม – อะโตเมี่ยม – จัตุรัสกรองค์ ปลาซ – โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก Ramada Brussel Woluwe, Brussel, Belgium หรือเทียบเท่า
5 บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม – เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก – ย่านเมืองเก่าเมืองลักเซมเบิร์ก – สะพานสมัยโรมัน – โบสถ์โนเตรอะดาม – เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน – มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ BW Leverkusen, Cologne, Germany หรือเทียบเท่า
6 เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน – หมู่บ้านกีธูร์น ประเทศเนเธอแลนด์ – ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น – เมืองอัมสเตอร์ดัม NH Naarden, Amsterdam, Netherland หรือเทียบเท่า
7 เมืองอัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี – โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม – ย่านงานศิลป์และของเก่า – ย่านคาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส – ศูนย์การค้าคาลเวิลโทล – ท่าอากาศยานนานาชาติอัมสเตอร์ดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ —————————-
8 ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า