8วัน 5คืน
ระยะเวลา
Qatar Airways
สายการบิน
ก.พ. 62, พ.ค. 62
เดือน
PPNEU1819-QR ทัวร์ยุโรป ทิวลิป FEVER BENELUX

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ยุโรป ทิวลิป FEVER BENELUX • ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-บินลงปารีสบินกลับจากอัมสเตอร์ดัม-ชมเทศกาลดอกทิวลิป 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว
  • พิเศษ!! ล่องเรือหลังคากระจก LOVE BOAT

 

สายการบิน

QR_Qatar Airways
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 11 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. Ibis Paris Porte de Bercy, Paris, France หรือเทียบเท่า
  2. Ibis Paris Porte de Bercy, Paris, France หรือเทียบเท่า
  3. Ramada Brussel Woluwe, Brussel, Belgium หรือเทียบเท่า
  4. BW Leverkusen, Cologne, Germany หรือเทียบเท่า
  5. NH Naarden, Amsterdam, Netherland หรือเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย —————————-
2 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ – ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาลส์เดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส – เมืองปารีส – ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด – ช็อง เซลิเซ่ – ประตูชัยนโปเลียน – สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ Ibis Paris Porte de Bercy, Paris, France หรือเทียบเท่า
3 เมืองปารีส – ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น้ำแซนน์ – หอไอเฟล – พระราชวังแวร์ซายส์ – ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท Ibis Paris Porte de Bercy, Paris, France หรือเทียบเท่า
4 เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส – บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม – อะโตเมี่ยม – จัตุรัสกรองค์ ปลาซ – โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก Ibis Brussel Centre Gare Du midi, Brussel, Belgium หรือเทียบเท่า
5 บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม – เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก – ย่านเมืองเก่าเมืองลักเซมเบิร์ก – สะพานสมัยโรมัน – โบสถ์โนเตรอะดาม – เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน – มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ BW Leverkusen, Cologne, Germany หรือเทียบเท่า
6 เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน – เมืองลิสส์เซ่ ประเทศเนเธอร์แลนด์ – เทศกาลดอกทิวลิป – เมืองอัมสเตอร์ดัม NH Naarden, Amsterdam, Netherland หรือเทียบเท่า
7 เมืองอัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี – โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม – ย่านงานศิลป์และของเก่า – ย่านคาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส – ศูนย์การค้าคาลเวิลโทล – ท่าอากาศยานนานาชาติอัมสเตอร์ดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ – ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ —————————-
8 ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า