7วัน 4คืน
ระยะเวลา
Qatar Airways
สายการบิน
มี.ค. 62, เม.ย. 62, พ.ค. 62
เดือน
PPNEU1831-QR ทัวร์ยุโรป ทิวลิป เยอรมนี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

 

ไฮไลท์ของทัวร์

 • ทัวร์ยุโรป ทิวลิป เยอรมนี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ • ชมเมืองไฮเดลเบิร์ก
  * มหาวิหารโคโลญจน์
  * บรัสเซล
  * ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น
  * ล่องเรือคลองอัมสเตอร์ดัม
  * สวนเคอเคนฮอฟ เทศกาลดอกทิวลิป
 • เมนูพิเศษ..ขาหมูเยอรมัน

 

สายการบิน

QR_Qatar Airways
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 9 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
 1. Wyndham Garden Duesseldorf Mettmann หรือในระดับเดียวกัน
 2. Tryp by Wyndham Antwerp หรือในระดับเดียวกัน
 3. Van Der Valk Hotel Schiphol หรือในระดับเดียวกัน
 4. Van Der Valk Hotel Schiphol หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ – กรุงโดฮา —————————-
2 แฟร้งค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก –ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ย่านเมืองเก่า – โคโลญจน์ –
มหาวิหารโคโลญจน์
Wyndham Garden Duesseldorf Mettmann หรือในระดับเดียวกัน
3 โคโลญจน์ – กรุงบรัสเซลส์ – อะตอมเมียม – รูปปั้นแมเนเกนพิส – จัตุรัสแกรนด์เพลส
แอนต์เวิร์ป – จัตุรัสใจกลางเมือง – โบสถ์พระแม่
Tryp by Wyndham Antwerp หรือในระดับเดียวกัน
4 แอนต์เวิร์ป – กีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – Batavia Stad Fashion Outlet –
อัมสเตอร์ดัม
Van Der Valk Hotel Schiphol หรือในระดับเดียวกัน
5 อัมสเตอร์ดัม – สวนเคอเคนฮอฟ – อัมสเตอร์ดัม– ล่องเรือหลังคากระจก – จัตุรัสดัม Van Der Valk Hotel Schiphol หรือในระดับเดียวกัน
6 อัมสเตอร์ดัม – ซานส์ สคันส์ – กังหันลม – โรงงานชีสและโรงงานทำรองเท้าไม้ –
ท่าอากาศยานอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล – กรุงโดฮา
—————————-
7 กรุงเทพฯ —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า