7วัน 4คืน
ระยะเวลา
Thai Airway
สายการบิน
ส.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62, พ.ย. 62, ธ.ค. 62
เดือน
PPNEUTG714-TG ทัวร์ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขา 7วัน4คืน

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขา 7วัน4คืน • เมืองซอฟฮาวเซ่น สัมผัสความงามของ น้ำตกไรน์ – เมืองเจนีว่านำท่านชมทะเลสาบเจนีวา/น้ำพุจรวดเจ็ทโด – ช้อปปิ้งAubonneOutletแบรนด์เนมมากมาย – เมืองโลซานวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีภูเขาโอบล้อม – เมืองแองเกิลเบิร์ก นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส -เมืองลูเซิร์นชมสิงโตหินแกะสลัก/สะพานไม้ชาเปล
  • ไม่รวมค่าวีซ่า 4,000 บาท❌
  • สะสมไมล์50%
  • พิเศษ แถมชุดTravel Kit ท่านละ1ชุด

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า