5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
พ.ค. 62
เดือน
PPNHJHXJ53A02-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซากุระ พริ้งมอส

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซากุระ พริ้งมอส • ชมความสวยงามเมือง ฮาโกดาเตะ – สวน Mishima san Flower Paradise – ชมความสวยงามของทุ่งพิ๊งค์มอส – คลองโอตารุสุดโรแมนติค – นาฬิกาไอน้ำ – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ตลาดปลาโจไก
  • อร่อยเต็มอิ่มกับ..บุฟเฟต์ขาปู 3 ชนิด และเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ สาเก ไม่อั้น

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า