5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
ก.ย. 62, ต.ค. 62, พ.ย. 62
เดือน
PPNHJHXJ53B03-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด SLOW LIFE ปี2-5วัน3คืน

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด SLOW LIFE ปี2-5วัน3คืน • แช่ออนเซ็นฟินๆ – ชมใบไม้เปลี่ยนสีสุดฟิน หุบเขานรก จิโกกุดานิ – ศูนย์อนุรักษ์พันธ์หมีสีน้ำตาล – คลองโอตารุสุดโรแมนติค – นาฬิกาไอน้ำ – ตลาดปลาโจไก
  • อร่อยเต็มอิ่มกับ..บุฟเฟต์นานาชาติ

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า