4วัน 2คืน
ระยะเวลา
HongKong Airlines
สายการบิน
เม.ย. 62, พ.ค. 62
เดือน
PPNHKG06-HX ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เฮงเฮง รวย

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ลันเตา • ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก – เที่ยวครบ 4 เมือง – ไหว้พระวัดดัง แชกงหมิว – ช้อปปิ้งหล่อหวู่
  • เมนูพิเศษ!!เป่าฮื้อ เป็ดปักกิ่ง และไวน์แดง

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า