4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Egypt Air
สายการบิน
ก.พ. 62, มี.ค. 62
เดือน
PPNHKG09-MS ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า • นั่ชมโชว์น้ำพุ
  • ไหว้เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์
  •  เดอะปาริเซียน มาเก๊า
  • เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า