4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Egypt Air
สายการบิน
เม.ย. 62
เดือน
PPNHKG12-MS ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์เเลนด์

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์เเลนด์ • เต็มอิ่มดิสนีย์แลนด์ – ชมโชว์น้ำพุที่เซินเจิ้น – ไหว้พระขอพรวัดแชกงหมิว+วัดหวังต้าเซียน
  • ช้อปปิ้งกระจายที่จิมซาจุ่ย
  • พิเศษ !! นอนฮ่องกง 1 คืน (4ดาว)

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า