3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Cathay Pacific
สายการบิน
เดือน
PPNHKG1828-CX ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น สะพานข้ามทะเลมาเก๊า

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น สะพานข้ามทะเลมาเก๊า • เดอะเวเนเชียน – วัดอาม่า วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน – ถนนคู่รัก สาวงามหวีหนี่ – โชว์น้ำพุเต้นระบำ – สวนดอกไม้ฮอลแลนด์
  •  บินหรู 5 ดาว Full service
  • เมนูพิเศษ ! เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง + ห่านย่าง

 

สายการบิน

CX_Cathay Pacific
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 6 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. (จูไห่) Landmark Hotel 4* หรือใกล้เคียง
  2. (เซินเจิ้น) CAA Hotel 4*  หรือใกล้เคียง


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – New! สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมทองคำ
ริมทะเล – วัดอาม่า – โบสถ์เซนท์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – เวเนเชี่ยน – จูไห่
(จูไห่) Landmark Hotel 4* หรือใกล้เคียง
2 ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ – ไปเซินเจิ้น – ช้อปปิ้งสินค้า OTOP – สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ –
โชว์น้ำพุเต้นระบำ – ช้อปปิ้งตงเหมิน
(เซินเจิ้น) CAA Hotel 4*  หรือใกล้เคียง
3 รีพลัสเบย์ – จิวเวอรี่ – วัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – สนามบิน ———————–

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า