3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Cathay Pacific
สายการบิน
เม.ย. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62
เดือน
PPNHKG1907-CX ทัวร์ฮ่องกง นองปิง พีคเทรม

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ฮ่องกง เซินเน้จ กวางเจาแฟร์ • ขึ้นกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่ – ขึ้นรถรางพีคแทรม ชมวิววิคตอเรียพีค – ขอโชคลาภเจ้าแม่กวนอิมหาดรีพัลส์เบย์ – ขอพรองค์แชกง เสริมโชคลาภ – ผูกด้ายแดงขอพรความรัก วัดหวังตาเซียน – ช็อปปิ้ง เต็มอิ่มจุใจตลอดทั้งวัน
  • พิเศษ!! เมนูติ่มซำมากมาย

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า