3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Air Macao
สายการบิน
พ.ค. 62
เดือน
PPNHKG1912-EK ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ฮ่องกง 3 วัน (พักมาเก๊า 1 คืน)

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ฮ่องกง 3 วัน (พักมาเก๊า 1 คืน) • สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก – ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า –
    ขอพร เสริมดวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดัง ของเกาะฮ่องกงและมาเก๊า – ขึ้นหอคอย ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
  • ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจที่มาเก๊าและฮ่องกง
  • พัก มาเก๊า 1 คืน , ฮ่องกง 1 คืน

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า