3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Cathay Pacific
สายการบิน
ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62
เดือน
PPNHKG1913-CX ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 8 วัด ระดับ 4 ดาว

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 8 วัด ระดับ 4 ดาว • เสริมศิริมงคลไหว้พระ 8วัดดังแห่งเกาะฮ่องกง – ขึ้นกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่ – ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์ – วัดหยวนหยวน/วัดชีหลิน/วัดแชกงหมิว/วัดหวังต้าเซียน/วัดเจ้าแม่กวนอิม/วัดหมันโหมว
  • ช้อปปิ้งถนนนาธาน
  • พิเศษ!! เมนูติ่มซำมากมาย

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า