3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Cathay Pacific
สายการบิน
ก.ค. 62
เดือน
PPNHKTG04-CX ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

 • ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน • 1. เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวันอยู่จนถึงปิด 19.30 น.
  2. รวมบัตรเข้าสวนสนุกพร้อมรถรับส่ง ฟรี!
  3. ชมวิว 360 องศา ขึ้นกระเช้านองปิงพร้อมขอพรพระใหญ่เกาะลันเตา !! (รวมบัตรเข้าเรียบร้อย)
  4. หมุนกังเสริมดวงแก้ชง “วัดแชกง” โชคลาภ ธุรกิจ ร่ำรวย **HILIGHT
  5. ขอพรชีวิตคู่ “เทพเจ้าด้ายแดง” วัดหวังต้าเซียน **HILIGHT
  6. ขอพรเจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์
  7. อร่อยกับเมนู Signature ห่านย่าง ที่ใครมาฮ่องกงต้องลอง!

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า