3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Cathay Pacific
สายการบิน
ก.ค. 62
เดือน
PPNHKTG05-CX ทัวร์ฮ่องกง สายบุญ ไหว้พระ 5วัด 3วัน2คืน

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ฮ่องกง สายบุญ ไหว้พระ 5วัด 3วัน2คืน • 1. พักฮ่องกง 4 ดาว 2 คืน !!
    2. รวยเฮง เสริมปัง! กับการขอพร 5 วัด ดังที่สุดในฮ่องกง วัดแชกง , เจ้าแม่กวนอิมฮุงฮัม อ่าวรีพลัสเบย์, พระใหญ่เกาะลันเตา , วัดหวังต้าเซียน
    3. ชมวิว 360 องศา ขึ้นกระเช้านองปิง (รวมบัตรเข้าเรียบร้อย)
    4. ช้อปปิ้ง 3 ย่านดังที่สุด ตลาดมงก๊ก , จิมซาจุ่ย , Outlet
    5. อร่อยกับเมนู Signature ติ่มซำ / ห่านย่าง แสนอร่อย ที่ใครมาฮ่องกงต้องลอง!

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า