3วัน 2คืน
ระยะเวลา
HongKong Airlines
สายการบิน
ส.ค. 62
เดือน
PPNHKTG20-HX ทัวร์ฮ่องกง วัดซีซ้าน พีคแทรม 3วัน2คืน-HX

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

 • ทัวร์ฮ่องกง วัดซีซ้าน พีคแทรม 3วัน2คืน-HX • 1. ไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ วัดซีซ้าน !! ที่เที่ยวสุด Unseen แห่งฮ่องกง!
  2. “ขอพรแก้ปีชง 2562” วัดแชกง เป็นวัดเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ **HILIGHT
  3. ขอพรชีวิตคู่ “เทพเจ้าด้ายแดง” วัดหวังต้าเซียน **HILIGHT
  4. อร่อยกับพิเศษ Shabu Shabu !! สไตล์ฮ่องกง
  5. นั่งรถราง “พีคแทรม” เปิดประสบการณ์สุดฮิต พร้อมชมวิวที่วิคตอเรียพีค
  6. ถ่ายรูปสุดชิคที่ “ตึกทรานฟอเมอร์” สถานที่ถ่ายทำหนังทรานฟอเมอร์
  7. เที่ยวชมสตรีทอาร์ท ถนนฮอลลีวูด
  8. พักโรงแรมฮ่องกง ระดับ 4 ดาว 2 คืน
  9. ช้อปปิ้งย่านดังที่สุด จิมซาจุ่ย !!

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า