3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Cathay Pacific
สายการบิน
ก.ค. 62
เดือน
PPNHKTG21-CX ทัวร์ฮ่องกง ช้อป จน ช็อค! 3วัน2คืน

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

 • ทัวร์ฮ่องกง ช้อป จน ช็อค! 3วัน2คืน • 1. พักโรงแรมหรู 4 ดาว ในฮ่องกง
  2. หมุนกังเสริมดวงแก้ชง “วัดแชกง” โชคลาภ ธุรกิจ ร่ำรวย **HILIGHT
  3. ขอพรชีวิตคู่ “เทพเจ้าด้ายแดง” วัดหวังต้าเซียน **HILIGHT
  4. ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ เรื่องการยืมเงิน **HILIGHT
  5. เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
  6. อร่อยกับเมนู Signature ติ่มซำ / ห่านย่าง แสนอร่อย ที่ใครมาฮ่องกงต้องลอง!
  7. ช้อปปิ้ง 2 ย่านดังที่สุด ตลาดมงก๊ก , จิมซาจุ่ย

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า