6วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
มี.ค. 62, เม.ย. 62
เดือน
PPNICN29-XJ ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM • สะพานมาจังโฮจู – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ … ชมเทศกาลดอกทิวลิป – ไร่สตรอเบอร์รี่ – บุกชนฮันอก – วัดพงอึนซา – ย่านฮงแด
  • พิเศษ!!! …. สำหรับสาวก Harry potter ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 King’s Cross
  • พิเศษชมดอกซากุระ .. ที่สวนสาธารณะยออิโด

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า