5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Asiana Airline
สายการบิน
มี.ค. 62, เม.ย. 62
เดือน
PPNICN30-OZ ทัวร์เกาหลี PINK LOVER เทศกาลสงกรานต์

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์เกาหลี PINK LOVER เทศกาลสงกรานต์  • เกาะนามิ – สะพานกระจกแก้ว SOYANGGANG SKYWALK  – THE GARDEN OF MORNING CALM  – อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน – สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ – ชมซากุระที่ ทะเลสาบซอกซอน – วัดพงอึนซา – ย่านฮงแด
  • พิเศษ!!! …. สำหรับสาวก Harry potter ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 King’s Cross
  • บุฟเฟต์นานาชาติ พิเศษเมนู ขาปูยักษ์ ไวน์ เบียร์
  • สายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์ (OZ)

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า