5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
มี.ค. 62
เดือน
PPNICN33-XJ ทัวร์เกาหลี สุดจี๊ด กรี๊ดเเตก!

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์เกาหลี สุดจี๊ด กรี๊ดเเตก! • ไร่สตรอเบอร์รี่
  • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  • ชมเทศกาลดอกทิวลิป
  • บุกชนฮันอก
  • วัดโชเกชา
  • พระราชวังชางด็อกกุง
  • ย่านฮงแด
  • สวนสาธารณะยออิโด
  • พิเศษ!!! …. สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!!
  • คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า