5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
เม.ย. 62
เดือน
PPNICN34-XJ ทัวร์เกาหลี ซากุระ บริ้ง บริ้ง

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์เกาหลี ซากุระ บริ้ง บริ้ง • ANYANG ART PARK
  • สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
  • ซากุระที่ซอกซอน
  • อิกซอนดงฮันนก สตรีท
  • คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS ย่านฮงแด

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า